Wspólnota

Magister 

O. Piotr Okrój OFMConv.


Socjusz

O. Grzegorz M. Kordek OFMConv

Do Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) wstąpiłem w 1998 r. Po roku nowicjatu w Gnieźnie, dalszą formację seminaryjną odbyłem w naszym franciszkańskim Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi-Łagiewnikach. W 2003 r. złożyłem profesję wieczystą, a święcenia prezbiteratu przyjąłem w 2005 r. Po święceniach przez dwa lata pracowałem duszpastersko w Lęborku. Po tym czasie rozpocząłem studia specjalistyczne z teologii fundamentalnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 2012 r. powróciłem do Łodzi, gdzie pełniłem posługę ojca duchownego w seminarium. W 2016 r. podczas Kapituły Prowincjalnej zostałem wybrany na sekretarza prowincji. W 2020 r. zostałem przeniesiony do Gniezna, gdzie posługuję jako socjusz postulatu.


Kandydaci 2020/2021:

1. Krzysztof: Mam 19 lat. Przyjechałem z Litwy, Wilna. Jestem po maturze.


2. Stanisław: Mam 17 lat, pochodzę z Białorusi z miasteczka Szarkowszczyzna. Jestem najmłodszy z naszej wspólnoty postulanckiej. Jestem ministrantem od piątego roku życia. Uwielbiam słuchać muzyki . W wolnych chwilach lubię gotować. Do postulatu wstąpiłem, aby iść za Chrystusem na wzór św. Franciszka z Asyżu.


3. Jakub: Mam 30 lat, pochodzę z Gołdapi, województwo warmińsko-mazurskie. Jestem absolwentem Politechniki Białostockiej i Uniwersytetu w Białymstoku na kierunkach matematyka i informatyka. Interesuje się muzyką oraz aktywnym spędzaniem czasu na łonie natury. Pragnę dobrze rozeznać i wypełnić moje powołanie. Maryja!


4. Artur: Nazywam się Artur, mam 26 lat. Pochodzę z miasta Grodno na Białorusi. Moim hobby są gitara i fryzjerstwo. W postulacie rozeznaję moje powołanie do kapłaństwa. Pozdrawiam!


5. Andrzej: Mam na imię Andrzej, mam 22 lata i pochodzę z Gdyni z parafii św. Antoniego z Padwy OO. Franciszkanów na Wzgórzu św. Maksymiliana. Od 13 lat należę do Liturgicznej Służby Ołtarza i doszedłem do funkcji ceremoniarza. Rozeznaję moje powołanie od czasu Liceum. W tym też czasie wyjeżdżałem na rekolekcje powołaniowe. Na ostatnich rekolekcjach w czerwcu podjąłem decyzję zapisania się jako kandydat do Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych z prowincji Gdańskiej. Tak właśnie obecnie jestem na postulacie, rozeznając własne powołanie i miejsce w świecie.


6. Maciek: Nazywam się Maciek Sibiński. Mam 19 lat, pochodzę ze wsi Szczawin (pod Zgierzem, woj. łódzkie). Ukończyłem liceum ze zdaną maturą. Uczęszczałem do klasy turystyczno-językowej. Przez ok.10 lat byłem ministrantem w Łodzi-Łagiewnikach, gdzie po raz pierwszy spotkałem się z duchowością franciszkańską, która doprowadziła mnie do podjęcia decyzji o wstąpieniu do zakonu. Uwielbiam słuchać muzyki ( szczególnie hip hop), lubię sport. W wolnych chwilach lubię gotować.


7. Adam: Nazywam się Adam Wiatrowski. Mam 25 lat. Pochodzę z miejscowości Szczebrzeszyn (woj. Lubelskie). Z zawodu jestem technikiem żywienia. Przez ostatnie pięć lat pracowałem w szkolnej stołówce. Na postulat przyjechałem, aby rozeznać swoje powołanie. Wierzę, że właśnie teraz jest to czas łaski, kiedy mogę głębiej i jaśniej odpowiedzieć na głos wołającego mnie Pana.


8. Mateusz: Mam na imię Mateusz. Mam 32 lata. Pochodzę z małego miasta Nisko w woj. podkarpackim. Przez ostatnie 4 lata mieszkałem w Warszawie pracując jako ratownik medyczny w pogotowiu ratunkowym. Zawierzając się Jezusowi Chrystusowi przez ręce Niepokalanej pragnę rozeznać Wolę Bożą w zakonie OO. Franciszkanów Konwentualnych. Ave Maria!


9. Daniel, 28 lat. Pochodzę z miejscowości Stawiski koło Łomży, woj. podlaskie. Wykształcenie: Bezpieczeństwo Wewnętrzne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku. Zainteresowania: piłka nożna, sporty walki, motoryzacja. Przyszedłem do Zakonu aby podążać drogą św. Franciszka oraz wypełniać Wolę Bożą.


10. Fabian: lat 20. Pochodzę z małej miejscowości Klępina w woj. Lubuskim. Jestem z wykształcenia żywieniowcem. Przez pewien okres czasu w swojej miejscowości pełniłem funkcję sołtysa. Interesuje się muzyką. Lubię śpiew, podróże, kajakarstwo oraz wędrówki po górach. Na postulacie pełnię funkcję animatora muzycznego. Przyjechałem na postulat, by za przykładem św. Maksymiliana podążać za Jezusem i Niepokalaną.


11. Władysław: Mam na imię Władysław. Mam 22 lat. Pochodzę z Białorusi, z miasta Iwacewiczy. Skończyłem szkołą zawodową. Mam zawód leśniczego. Skończyłem trzy lata seminarium duchownego w Pińsku (Białoruś). W czasie nauki odczułem powołanie do Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych.


12. Rafał: Mam na imię Rafał. Pochodzę z Łodzi, mam 26 lat. Na postulacie byłem 3 lata temu. Teraz bardzo się cieszę, że mogę być tu po raz kolejny. Interesuję się sportem, szczególnie siatkówką, piłką nożną oraz katolicką duchowością- dziełami świętych i mistyków. Maryja!


13. Patrycjusz: Ave Maria! Mam na imię Patrycjusz. Mam 26 lat, pochodzę z Gdyni, województwo pomorskie.


14. Paweł: Mam na imię Paweł, mam 36 lat. Przyjechałem z miejscowości Bodaczów koło Zamościa w województwie Lubelskim. Wcześniej służyłem w Nadbużańskim oddziale Straży Granicznej przez okres 15 lat. W maju 2019 roku przeszedłem na emeryturę. W tym samym czasie podczas pielgrzymki do Medjugorie pojawiło się pragnienie bliższej relacji z Panem Bogiem. Na postulat przyszedłem, ponieważ zrodziło się we mnie pragnienie służby Bogu w zakonie, dlatego chcę tutaj rozeznawać i potwierdzać swoje powołanie.