Wspólnota

Magister postulatu

O. Rafał Zarzycki OFMConv

_____________________________

Kandydaci 2018/2019 odbywają nowicjat