Wspólnota

Magister postulatu

O. Rafał Zarzycki, franciszkanin (OFMConv)

_____________________________

Kandydaci 2019/2020:

brat Mateusz

Mam 33 lata. Przyjechałem z Warszawy, gdzie mieszkałem i pracowałem. Zawodowo zajmowałem się prowadzeniem analiz biznesowych w Dziale IT, jednej z warszawskich uczelni. W Warszawie bliżej związany byłem z parafią św. Stanisława Kostki. To tam poprzez lata formacji  co jakiś czas wracały do mnie myśli o wstąpieniu do zakonu. Brakowało mi jednak odwagi, by zrobić krok do przodu. Na taki, z pomocą Bożą, odważyłem się w tym roku. Do Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych wstąpiłem, by dać się poprowadzić Jezusowi, dobrze rozeznać swoje powołanie i otworzyć się na żywą relację z Nim. 

 

brat Krzysztof

Mam 28 lat i pochodzę z Pruszkowa. Celem mojego życia jest uświęcić siebie i innych. Czy w zakonie zrobię to najlepiej?Nie wiem, ale mam przekonanie w sercu, że właśnie tak może być. Dlatego wstąpiłem do postulatu, by to sprawdzić. Dla mnie najbliższy rok będzie czasem pracy nad relacją z Panem Bogiem – skupienia się na Nim i oczyszczania mego serca z niewłaściwych i niepotrzebnych przywiązań. Będę też pracował nad sobą tak, bym mógł służyć Bogu i ludziom. Jestem pewny, że będzie to czas wielkiej łaski – prawdziwie będę miał luksus codziennego spotkania z Panem Bogiem przez Eucharystię, adorację, modlitwę i posługę. Przed postulatem pracowałem jako programista. Należałem do wspólnoty Szkoły Ewangelizacji Niepokalanej prowadzonej przez franciszkanów. Moją pasją jest śpiewanie: należałem do scholi parafialnej oraz zespołu gospel „Z Potrzeby Serc”.

brat Dominik

Pochodzę z miejscowości Chrośla w diecezji warszawsko-praskiej. Mam 18 lat i jestem najmłodszy z naszej wspólnoty postulanckiej. Interesuję się muzyką, gram na gitarze i pragnę podążać drogą św. Franciszka. Do postulatu wstąpiłem, ponieważ chcę umocnić i jasno rozeznać swoje powołanie, służąc Chrystusowi na wzór Naszego świętego założyciela.

___________________________

Za udział we wspólnocie postulatu dziękujemy

Tomkowi, Dawidowi, Łukaszowi, Piotrowi, Robertowi i Maksimowi.

___________________________