Wspólnota

Magister postulatu

O. Rafał Zarzycki, franciszkanin (OFMConv)

_____________________________

Kandydaci 2019/2020:

brat Mateusz

Mam 33 lata. Przyjechałem z Warszawy, gdzie mieszkałem i pracowałem. Zawodowo zajmowałem się prowadzeniem analiz biznesowych w Dziale IT, jednej z warszawskich uczelni. W Warszawie bliżej związany byłem z parafią św. Stanisława Kostki. To tam poprzez lata formacji  co jakiś czas wracały do mnie myśli o wstąpieniu do zakonu. Brakowało mi jednak odwagi, by zrobić krok do przodu. Na taki, z pomocą Bożą, odważyłem się w tym roku. Do Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych wstąpiłem, by dać się poprowadzić Jezusowi, dobrze rozeznać swoje powołanie i otworzyć się na żywą relację z Nim. 

brat Łukasz

Mam 32 lata. Pochodzę z Golubia-Dobrzynia. Moja parafia znajduje się na terenie diecezji płockiej. Z zawodu jestem nauczycielem matematyki i informatyki. Przez sześć lat pracowałem w moim zawodzie. Teraz zapragnąłem być bliżej Jezusa w modlitwie i rozważaniu Słowa Bożego. Wybrałem Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych, będąc pod wrażeniem żywotu św. Maksymiliana. Moją pasją jest rozmyślanie nad Słowem Bożym i dialog z Chrystusem.

 brat Krzysztof

Mam 28 lat i pochodzę z Pruszkowa. Celem mojego życia jest uświęcić siebie i innych. Czy w zakonie zrobię to najlepiej?Nie wiem, ale mam przekonanie w sercu, że właśnie tak może być. Dlatego wstąpiłem do postulatu, by to sprawdzić. Dla mnie najbliższy rok będzie czasem pracy nad relacją z Panem Bogiem – skupienia się na Nim i oczyszczania mego serca z niewłaściwych i niepotrzebnych przywiązań. Będę też pracował nad sobą tak, bym mógł służyć Bogu i ludziom. Jestem pewny, że będzie to czas wielkiej łaski – prawdziwie będę miał luksus codziennego spotkania z Panem Bogiem przez Eucharystię, adorację, modlitwę i posługę. Przed postulatem pracowałem jako programista. Należałem do wspólnoty Szkoły Ewangelizacji Niepokalanej prowadzonej przez franciszkanów. Moją pasją jest śpiewanie: należałem do scholi parafialnej oraz zespołu gospel „Z Potrzeby Serc”.

brat Robert

Mam 25 lat. Pochodzę z miejscowości Góra Kalwaria. Z zawodu jestem mechanikiem-kierowcą samochodów ciężarowych. Obecnie bardziej weryfikuję swoje powołanie zakonne. Dalej szukam dialogu z Bogiem, aby wypełnić Jego zamiary względem mnie. Kiedy Bóg mówi, powinniśmy słuchać i działać, tak jak On od nas tego oczekuje, czego nieustannie się uczę. 

brat Maksim

Mam 24 lata. Pochodzę z Brześcia na Białorusi. Mam zawód lekarza spraw diagnostycznych. Jestem skautem Federacji Skautingu Europy, co w Polsce nazywa się Stowarzyszeniem Harcerstwa Katolickiego Zawisza. Lubię wędrówki z ciężkim plecakiem i długą drogą. Lubię też uprawiać piłkę nożną, siatkówkę i koszykówkę. Wybrałem drogę życia zakonnego w Zakonie Braci Mniejszych Konwentualnych dlatego, że chcę służyć Bogu i spełniać Jego Wolę w moim życiu w ubóstwie, to znaczy nie mając majątku.

brat Piotr

Wstąpiłem na drogę formacji przed-zakonnej u franciszkanów. Od dwóch lat bracia i ojcowie są dla mnie bliscy. Dzięki temu zdecydowałem się właśnie na tą formacje duchową. W moim życiu chcę pełnić wolę Pana Boga. W postulacie chciałbym rozeznać, czy na pewno jest to moja droga do zbawienia, którą Pan Bóg chce, żebym kroczył. Pociągnęły mnie śluby: czystość, ubóstwo i posłuszeństwo.

brat Dawid

Mam 20 lat .Pochodzę z Darłowa. Moja parafia znajduje się na terenie diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Ukończyłem Zespół Szkół Morskich w Darłowie o profilu logistycznym. Postulat jest dla mnie czasem wzrastania w łasce u Boga a także pracy nad sobą.

brat Dominik

Pochodzę z miejscowości Chrośla w diecezji warszawsko-praskiej. Mam 18 lat i jestem najmłodszy z naszej wspólnoty postulanckiej. Interesuję się muzyką, gram na gitarze i pragnę podążać drogą św. Franciszka. Do postulatu wstąpiłem, ponieważ chcę umocnić i jasno rozeznać swoje powołanie, służąc Chrystusowi na wzór Naszego świętego założyciela.

_____________________________

Za udział we wspólnocie w pierwszych dniach postulatu dziękujemy Tomkowi.