Skrzynka modlitwy

W podanych przez Państwa intencjach nasz postulat modli się podczas jutrzni i/lub nieszporów odprawianych w postulanckiej kaplicy.


NAPISZ INTENCJĘ


Intencje
Nie wymagane
Nie wymagane
Czy chcesz abyśmy odczytali Twoją intencję na głos?
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Postulat Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych:
Więcej informacji na stronie Klauzula Informacyjna