Studium

Pierwsze dni w postulacie upłynęły na zaznajamianiu się i wdrażaniu podstaw życia zakonnego. Czas ten wykorzystaliśmy na pracę, modlitwę, zawiązywanie wspólnoty i organizację wspólnego życia.

10 października rozpoczął się kolejny ważny element naszego postulanckiego życia – studium. Jego fundament stanowi triada: liturgika, franciszkanizm oraz historia i geografia biblijna. Pierwszy z wymienionych przedmiotów umożliwia nam poznanie liturgii w kontekście historycznym oraz jako zbiór obrzędów sprawowanych w Kościele mających oddać cześć Bogu. Franciszkanizm pozwala nam lepiej poznać i zrozumieć postać św. Franciszka oraz wspólnotę Zakonu Franciszkańskiego. Założeniem ostatniego elementu triady jest pogłębienie wiedzy i większe zrozumienie słowa zawartego w Piśmie Świętym. Równie ważnymi przedmiotami są muzyka kościelna i szkoła modlitwy, które przygotowują nas do śpiewu i uczą modlitwy.

Kolejnym panelem w ramach studium jest nauka języków. Pierwszym z nich jest język łaciński – mocno związany z Kościołem Rzymskokatolickim i cywilizacją, której częścią jesteśmy (cywilizacja łacińska). Kolejnym z nich jest język włoski będący jednym z urzędowych języków Zakonu. W ramach konwersatorium z języka polskiego i fonetyki poszerzamy nasze umiejętności mowy i pisma w języku ojczystym.

Warsztaty psychologiczne i szkoła życia codziennego dają nam możliwość poznania samych siebie oraz uczą życia we wspólnocie i na co dzień.

Reasumując, celem studium jest zdobycie podstawowej wiedzy w obszarach, które są jego przedmiotem oraz budowa fundamentu i przygotowanie do studiów w seminarium. Realizacja tego celu jest możliwa dzięki profesjonalnemu podejściu naszych dydaktyków i ich ogromnej wiedzy teoretycznej i praktycznej. Również ogrom pozycji książkowych w postulanckiej bibliotece skutecznie przybliża do wykonania założenia studium.