Majowy Dzień Skupienia

Dnia 6 maja 2017 roku w święto Świętych Apostołów Filipa i Jakuba w postulacie mieliśmy dzień skupienia, który poprowadził O. Jan Olszewski z klasztoru               w Warszawie. W konferencjach i homilii mówił m.in.  o tym,  że w Piśmie Świętym poznajemy Najświętszą Maryję Pannę w momencie Zwiastowania Pańskiego,         jak również, skąd znamy historię Matki Bożej przed Zwiastowaniem.                   Opowiadał o trzech drogach św. Bonawentury (do pokoju, do prawdy i do miłości). O. Jan mówił także, że Matka Boża ,,nosiła w sercu” sprawy, które wokół niej się działy i je rozważała. Potrzebujemy oczyszczenia, potrzebujemy Maryi na tej drodze. Zachęcał, abyśmy otwierali się na Słowo Boże oraz, że to, co wykonujemy, wykonujemy dla Maryi. To przez Nią mamy się przybliżyć do Pana Boga.

br. Krzysztof