Śluby wieczyste w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia – Pani Gniezna

25 listopada przeżywaliśmy niemałą uroczystość. Czterech braci: Damian Pietrowski, Kamil Piotrowski, Joseph Kibonge oraz Łukasz Waszkielis z Prowincji Gdańskiej złożyło śluby wieczyste. Do końca swego życia przyrzekli Bogu wierność i wytrwanie w posłuszeństwie, ubóstwie i czystości. Na uroczystość, która odbyła się w Gnieźnie w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia przybyli liczni goście. Współbracia z Seminarium w Łagiewnikach przygotowali śpiewy i liturgię. Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych powiększył się zatem o nowych profesów wieczystych. My zaś ze swojej strony zechciejmy otoczyć ich żarliwą modlitwą tak, by w nich wytrwali i szerzyli Królestwo Boże.

br. Rafał