Dobry Jezu, a nasz Panie…

We czwartek 11 stycznia 2018 r. delegacja naszego postulatu, czyli o. magister, br. Michał W., br. Artur i ja (niżej podpisany), braliśmy udział w uroczystości pogrzebowej o. Dariusza Dem​b​kowskiego, który odszedł do Pana w wigilię uroczystości Objawienia Pańskiego. W kościele p​​.w. Świętej Trójcy w Gdańsku odbyła się uroczysta Eucharystia pogrzebowa, której przewodniczył bp. Zbigniew Zieliński wobec licznej koncelebry i z udziałem wielu osób świeckich. Obecni byli m.in. prowincjałowie prowincji gdańskiej i warszawskiej franciszkanów: o. Ja​n Maciejowski i o. Wiesław Pyzio; definitorzy prowincji gdańskiej; o. Tadeusz Świątkowski reprezentujący generała franciszkanów o. Marco Tasca​, jak i wielu innych współbraci z Polski i z zagranicy, m.in. z Watykanu​, Włoch, Niemiec​, Kenii, Kanady i Stanów Zjednoczonych​.

O​. Dariusz już w czasie studiów seminaryjnych wyjechał na misje do ​Kenii, gdzie posługiwał niemal ​dwadzieścia lat. Ostatnie ​pięć lat przebywał w Kanadzie, zmagając się z chorobą nowotworową. Ostatni odcinek swojego życia spędził we wspólnocie braci w Gdańsku, która otoczyła go do końca troską, dając budujący przykład braterstwa. Warto wspomnieć, że ś.p. o. Dariusz był kursowym współbratem naszego o. magistra i o. gwardiana gnieźnieńskiego o. Zenona Garusa, również to, że święcenia przyjął w Gnieźnie, gdzie również przyjechał na rok szabasowy po przyjeździe z Kenii. Bracia kursowi przechowują po o. Darku radosne wspomnienia oraz przykład osobowości prostolinijnej, pogodnej i ufnej w Boże Miłosierdzie.

Wieczny odpoczynek, racz mu dać, Panie…

br. Mateusz

Zdjęcia ze strony: www.franciszkanie.gdansk.pl