„Zaczyna się życie braci mniejszych”

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Rozpoczęliśmy w klasztorze w Gnieźnie czas rozeznawania naszego powołania. Piętnastu braci, każdy w innym wieku i każdy ze swoim bagażem doświadczeń, każdy z podobnymi, a jednak różnymi oczekiwaniami względem formacji. Mimo, że znamy się dopiero od kilku dni, wszyscy czujemy atmosferę wspólnoty i braterstwa, jaka zdążyła się już między nami zawiązać.

Dziękujemy za każdą formę modlitwy w naszej intencji i prosimy o więcej, by Duch Święty pozwolił nam jak najlepiej wykorzystać ten czas.

br. Marek