Przygotowania na przyjście Pana

Adwent jest bardzo intensywnym czasem przygotowań dla całej naszej wspólnoty. Przygotowujemy się przede wszystkim na ostateczne przyjście Pana poprzez rozważanie treści adwentowych Słowie Bożym, wiążąc to wszystko z życiem codziennym. Najważniejsze miejsce zajmują codzienne Msze Święte roratne (poranne wotywne Msze ku czci Najświętszej Maryi Panny). Uświetnia je śpiew w naszej scholi. Słychać takie piękne tony tradycyjnych adwentowych pieśni, jak: Zdrowaś bądź Maryja, Archanioł Boży Gabryjel, Matko Odkupiciela, Oto Pan Bóg przyjdzie. Część śpiewów wykonujemy także w języku łacińskim, np. Veni Emmanuel, Rorate Caeli a także części stałe Mszy Świętej, tzw. Missa simplex.

W ramach przygotowań adwentowych odbyliśmy też dzień skupienia. Tym razem poprowadził go brat Robert Kozielski. Tematyka obracała się wokół powołania brata zakonnego oraz tematyki misyjnej ze względu na bogate doświadczenie brata Roberta zdobyte na misji w Kenii.

Jako bracia podejmujemy w tym czasie także zwykłe posługi. Oprócz spełniania swoich codziennych obowiązków zajmujemy się „zadaniami specjalnymi”. Jednym z tych zadań było przedstawienie dzieciom i dorosłym Słowa Bożego z niedzieli przy pomocy krótkiego przedstawienia:

„Przygotujcie drogę Panu,
prostujcie ścieżki dla Niego!
Każda dolina niech będzie wypełniona,
każda góra i pagórek zrównane,
drogi kręte niech się staną prostymi,
a wyboiste drogami gładkimi!
I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.”

Kolejnym „zadaniem specjalnym” wykonanym przez braci było wypiekanie pysznych ciastek. Człowiek bowiem jest nie tylko duchem, ale posiada i ciało, i duszę. Przygotowaliśmy więc te słodkości, które miały okazję pojawić się na stołach naszego refektarza w poranek wspomnienia św. Mikołaja z Myry.

Mimo wielu zadań nasze oczekiwanie jeszcze się jednak nie skończyło. Przed nami pozostało jeszcze wiele dni, które, mamy nadzieję, dzięki pracy duchowej i fizycznej wydadzą plony w przyszłości.

br. Piotr