Wizytacja

Od 15 do 17 marca 2019 r. w klasztorze i postulacie odbywała się prowincjalna wizytacja kanoniczna. Przyjechali do nas Prowincjał o. Jan Maciejowski, Sekretarz prowincji o. Grzegorz Kordek i Ekonom prowincji o. Leszek Łuczkanin.

Podczas wizytacji rozpoczętej koncelebrowaną Mszą Świętą pod przewodnictwem o. Prowincjała, mieliśmy możliwość odmówienia brewiarza razem z zakonnikami w sanktuarium. W sobotę była to modlitwa południowa z godziną czytań, a w niedzielę uroczyste nieszpory.Udaliśmy się też na cmentarz, by pomodlić się wspólnie za zmarłych braci.

Wizytacja kanoniczna to nie tylko sprawdzenie funkcjonowania klasztoru, ale też okazja do spotkania zakonników ze swoim przełożonym, rozmowy i zacieśnienia relacji pomiędzy nimi.

br. Marek