Alleluja!

Już wschodzi zorza poranna,

Zabrzmiało niebo weselem,

Bo Król tak bardzo potężny

Zniweczył moce śmiertelne.

Pan zmartwychwstał! Alleluja! Prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja!

Nasza wspólnota postulancka wraz z o. Rafałem, magistrem postulatu, dzieląc z Maryją radość ze spotkania Zmartwychwstałego Pana, życzy, by blask Jego zwycięstwa rozjaśniał mrok i szarość codzienności w Waszym życiu. Zapewniamy o modlitwie.