Krew ratująca życie

Pan powiedział „dawajcie, a będzie wam dane„ (Łk 6;38).  A więc My – bracia – Jakub, Michał K. i Artur daliśmy na potrzeby chorych, łącznie 1350 ml krwi, biorąc udział w akcji „Motoserce 2019”. Radość była wielka, bo przecież nasza krew, to czyjeś życie! W tym samym miejscu powiedziano też „Jaką bowiem miarą mierzycie, taką i wam odmierzą” (Łk 6;38). Pragnęliśmy, aby nasza miara była ubita i utrzęsiona, dlatego tym większa była nasza radość, mogąc podzielić się z kochanymi dzieciakami z pobliskiego Ośrodka Wychowawczego tymi kilkoma czekoladami, które otrzymaliśmy za donację krwi. Jak pięknie jest dawać!

br. Artur W.