Inauguracja roku w seminarium

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

5 października zostaliśmy zaproszeni na inaugurację roku akademickiego Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego. Na początku uczestniczyliśmy w Mszy świętej, której przewodniczył Prymas Polski abp Wojciech Polak. Następnie odbył się wykład księdza prefekta na temat roku propedeutycznego. Wiele zagadnień tam poruszonych mogliśmy odnieść do naszego postulanckiego życia.
bracia Piotr i Dominik