Liturgiczne przyjęcie do postulatu.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus !

Jesteśmy już formalnie przyjęci do postulatu franciszkańskiego. Włączenie do wspólnoty odbyło się podczas odpowiedniego nabożeństwa 25 października. Jednocześnie był to nasz pierwszy dzień skupienia. Konferencję i kazanie wygłosił nam o. Prowincjał Wiesław Pyzio, a  towarzyszył mu Ekonom Prowincji o. Wiesław Chabros. Na znak, że zostaliśmy postulantami, zawieszono nam przy sercu znak Tau. Jesteśmy wdzięczni za powierzony nam czas i dziękujemy wygłoszone kazanie o doświadczeniu Bożej miłości.
bracia Robert i Krzysztof