Kolęda w klasztorze i w postulacie


6 stycznia przyjęliśmy w klasztorze i w postulacie kolędę, czyli błogosławieństwo.
Razem ze wszystkimi zakonnikami obeszliśmy cały klasztor i postulat. Każdy z pokoi został poświęcony, w tym nasza rekreacja, sala wykładowa i kaplica.
Przy przechodzeniu z pomieszczenia do pomieszczenia towarzyszył nam śpiew kolęd. 
Na koniec każdy z nas wylosował swojego patrona na nadchodzący nowy rok.
Nasz postulat wylosował św. Berarda, którego wspomnienie obchodziliśmy 16 stycznia.
A słowa zachęty, które wylosowaliśmy to: ” Niech Pan Bóg będzie za wszystko co daje albo dopuszcza pochwalony. ” św. brat Albert
Bracia Krzysztof i Dominik