Dzień życia konsekrowanego – poznajemy bogactwo Kościoła!

1 grudnia spotkaliśmy się razem wśród duchowieństwa i osób konsekrowanych i świeckich na wspólnej mszy św. w bazylice prymasowskiej.
W dniu 1 lutego świętowaliśmy dwie uroczystość poświęcenia katedry gnieźnieńskiej oraz dzień życia konsekrowanego (który właściwie przypadał dzień później, 2 lutego). osoby konsekrowane miały okazji odnowić swoje śluby.
To była niezwykła sposobność, by dostrzec, jak Kościół jest bogaty w charyzmaty w ludziach oddających Bogu wszystko.
W homilii Ks. Prymas Wojciech Polak podkreślił, że osoby konsekrowane mają światło – Pana Boga – i ich zadaniem jest nieść to światło innym.
Po mszy przeszliśmy do seminarium diecezjalnego na wspólne spotkanie przy obiedzie.
Nasz postulat wymieszał się ze wspólnotą salezjańskich alumnów z Lądu, u których gościliśmy dzień wcześniej z okazji uroczystości ich Patrona.
Każda ze wspólnot przez wybraną osobę opowiedziała o tym, gdzie są, co robią, jakie mają zadania i plany.
Właśnie na takim nieformalnym spotkaniu widać, jak wiele dobra dzieje się w Kościele.
Z drugiej strony, aby dostrzec to bogactwo będąc świeckim, trzeba trochę poszukać.
Dzielimy się więc linkami: do spisu zakonów i zgromadzeń w Archidiecezji Gnieźnieńskiej oraz do zdjęć z wydarzenia 🙂
Zgromadzenia i zakony
Relacja i zdjęcia ze spotkania
br. Krzysztof