Chrystus Pan się narodził

Oto nadszedł czas, kiedy chwała Pańska oświetliła ciemność nocy. Bóg uniżył samego siebie, przyjąwszy postać sługi, aby przynieść odkupienie całemu światu. Dziś w Betlejem w ubogim żłobie narodził się Mesjasz Pan. Weselmy się i radujmy, bo przyszedł na świat Król Królów.


Jako wspólnota Postulatu życzymy Wam, aby Święta Boża Rodzicielka przyniosła Dzieciątko Jezus do Waszych serc, rozświetlając i uświęcając każdy ich zakamarek oraz niech obdarzy wszelkim błogosławieństwem, pokojem i radością.