Odwiedziny br. Karola z WSD oo. Franciszkanów w Łodzi

Bardzo się ucieszyliśmy z odwiedzin naszego współbrata z Seminarium oo. Franciszkanów w Łodzi-Łagiewnikach. Brat Karol Rzeźnicki jest klerykiem V roku naszego seminarium. Pisze on pracę magisterską z historii Kościoła dotyczącą dziejów naszego klasztoru i parafii w Gnieźnie w latach 1927-1939. Przyjechał, aby wejść do archiwum naszej biblioteki prowincjalnej i wyszukać potrzebne materiały. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich współbraci z Seminarium.

zapraszamy na stronę naszego seminarium: https://seminariumfranciszkanskie.pl/