Niedziela Słowa Bożego

Trzecia Niedziela okresu zwykłego w Kościele została ogłoszona przez papieża Franciszka jako Niedziela Słowa Bożego. Celem jest ukierunkowanie wiernych do lektury Pisma Świętego, poprzez którą przemawia do nas Bóg. O 8:30 w naszym sanktuarium o. Piotr – nasz Magister, odprawił uroczystą Mszę świętą, podczas której podniośle wnieśliśmy Ewangeliarz, który następnie cały dzień wystawiony był na pulpicie, by każdy mógł z niego zaczerpnąć Słowa Bożego. Wycięliśmy także sentencje z Pisma Świętego, które można było po Mszy zabrać ze sobą do domu.