Spotkanie z o. Generałem OFMConv

“Technologia pozwala nam urzeczywistnić pragnienie, które my wszyscy franciszkanie nosimy w sercu: odnaleźć się razem. Sposób jest wirtualny, ale radość jest prawdziwa […].” Tak rozpoczął swoje przesłanie do młodzieży zakonnej o. Carlos A. Trovarelli – Minister Generalny Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych. Spotkanie w formie online odbyło się 27 marca i wzięło w nim udział około 200 domów formacyjnych naszych braci z najodleglejszych zakątków świata, m.in. my! O. Minister Generalny złożył nam także życzenia wielkanocne oraz zwrócił uwagę byśmy, szczególnie w czasie pandemii Covid-19, nie tracili nadziei i dawali ją innym.Swoje słowo skierował do słuchaczy także, m.in. o. Jan Maciejowski – Wikariusz Generalny naszego Zakonu. W sposób szczególny pozdrowił wszystkich braci na formacji z Polski, swojej ojczyzny.”Pan dał mi braci” – św. Franciszek. 🙂