Imieniny br. Daniela i wybory dziekana na III kadencję

Nadszedł czas zmian kadencyjnych, zaczynamy ostatnią kadencję naszego Postulatu. Przed wyborami Dziekana i podziałem funkcji, złożyliśmy br. Danielowi imieninowe życzenia oraz podziękowaliśmy za posługę ustępującym Dziekanowi i Wicedziekanowi, br. Mateuszowi i br. Łukaszowi.Po modlitwie do Ducha Świętego, rozpoczęliśmy głosowanie na nowego Dziekana. W trzeciej turze głosowania większością głosów wybraliśmy br. Rafała, który na Wicedziekana wybrał br. Fabiana. Braciom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w pracy dziekańskiej!Podzieliliśmy między sobą funkcje na ostatnie miesiące przed wakacjami, m.in. wybraliśmy nowego kierowcę, animatora muzycznego czy braci rekreacyjnych.Zmiana kadencji jest również czasem przeprowadzek. O. Magister ogłosił nam nową listę pokoi, do których rozpoczynamy się już przeprowadzać.Czas płynie bardzo szybko, rozpoczynamy ostatnią (trzecią) kadencję naszej formacji na Postulacie! 😃