Odwiedziny braci Postulantów w Głogówku

“Pan dał mi braci!” W tym tygodniu odwiedziliśmy naszych braci z Prowincji krakowskiej, którzy swój postulat odbywają w Głogówku. Spędziliśmy z nimi 3 dni. Braci jest w sumie 6, czuwają nad nimi Magister – br. Marcin Guzik oraz Socjusz – o. Mateusz Wojtowicz. Mieliśmy sporo czasu, by się dobrze poznać. Odczuć można było prawdziwie braterską atmosferę! Bracia oprowadzili nas po swoim klasztorze, kościele i po samym mieście. Co ciekawe, w kościele znajduje się figura Matki Bożej z Loretto, która jest starsza od tej, która znajduje się w samym Loretto, gdyż oryginał z tego miasta spłonął. Bracia pokazali nam także zamek rodu Oppersdorff sąsiadujący z klasztorem, w którym przebywali, m.in. król Jan Kazimierz czy Ludwig van Beethoven. Był czas na wspólną zabawę, rekreację, modlitwę czy nawet sport. Królował ping pong 😉 Przyjęto nas bardzo serdecznie, za co jeszcze raz braciom wraz z wychowawcami dziękujemy! Już za miesiąc to oni przyjadą do nas, do Gniezna. Bracia z Głogówka zabrali nas także na wycieczkę w góry.

Drugiego dnia naszego pobytu w Głogówku, bracia z Prowincji krakowskiej zabrali nas na wycieczkę na Biskupią Kopę – najwyższy szczyt Gór Opawskich, która znajduje się na granicy polsko-czeskiej. Pomimo deszczowej pogody i zmęczenia, doszliśmy z pogodą ducha. Na szczycie, przy krzyżu, odmówiliśmy razem koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz zjedliśmy obiad w schronisku. Była to kolejna okazja do integracji i lepszego poznania się nawzajem.