Święcenia kapłańskie w Łodzi

29 maja 4 braci z naszego postulatu wraz z o. Magistrem udało się do Łagiewnik łódzkich na święcenia prezbiteratu i diakonatu 7 braci z Prowincji warszawskiej. Krótka relacja z tego wydarzenia znajduje się na stronie naszego łagiewnickiego seminarium.

https://seminariumfranciszkanskie.pl/mamy-nowych…/