Pokój i dobro, postulaci wyjeżdżają… postulaci przyjeżdżają!