PIELGRZYMKA DO MATKI BOŻEJ W KALWARII PACŁAWSKIEJ

100. Rocznica Śmierci – Zakończenie Roku Ojca Wenantego Katarzyńca

https://wenanty.pl/