Pożegnanie Matki Boskiej Częstochowskiej

Dziękujemy za ten czas nawiedzenia i wspólnotową modlitwę wraz z parafianami i wszystkimi, którzy w tym czasie odwiedzili nasze sanktuarium.

„Tam, gdzie panuje wielka ufność ku Maryi i wiara w Jej zwycięstwo, tam Bóg dokonuje przez Nią przedziwnych cudów swojej potęgi.”Kard. Stefan Wyszyński