Święcenia prezbiteratu oraz święto Prowincji Krakowskiej.

W uroczystość św. Józefa w Krakowie czterech franciszkanów przyjęło święcenia diakonatu – trzech z Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych i jeden z Zakonu Braci Mniejszych. Sakramentu udzielił o. bp Edward Kawa ze Lwowa.

Minister prowincjalny, o. Marian Gołąb OFMConv, publicznie podziękował Bogu za to, że obdarzył tych czterech braci swoim powołaniem; im za to, że na nie odpowiedzieli; a ludziom, że pomogli im na tej drodze. Jednocześnie zachęcił swoich młodszych współbraci, aby teraz dali się Bogu posłać do misji, którą dla nich przewidział. 

Do zadań diakona należy pomagać biskupowi i prezbiterom w posłudze słowa, ołtarza i miłości – głosić Ewangelię, kazania, przygotowywać Ofiarę Eucharystyczną i rozdzielać wiernym Ciało i Krew Pańską, przewodniczyć modlitwom, udzielać chrztu, nosić Wiatyk do ciężko chorych, przewodniczyć obrzędom pogrzebu, asystować przy zawieraniu związków małżeńskich oraz je błogosławić, pełnić dzieła miłosierdzia.

Br. Dawid Jeziorski, br. Dawid Furgał i br. Szymon Tuptoński należą do Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (OFMConv), a br. Łukasz Kucięba – do Prowincji Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych (OFM). Na co dzień studiują w Studium Franciszkańskim w Krakowie.