Wyjazd na spotkanie z ks. Andrzejem Grzelakiem oraz zwiedzanie Kościoła

Dziś w ramach zaliczenia z Liturgiki i kończących się zajęć z Liturgiki w obecnym roku, udaliśmy się wraz z braćmi na spotkanie do naszego wykładowcy. Podczas spotkania odbył się egzamin z Liturgiki a następnie ks. Andrzej oprowadził nas po swojej parafii i przedstawił nam historię założenia Kościoła.