Spotkanie opłatkowe osób konsekrowanych archidiecezji gnieźnieńskiej

W sobotę 16.12 nasz postulat udał się na przedświąteczne spotkanie opłatkowe archidiecezji gnieźnieńskiej dla osób konsekrowanych, któremu przewodniczył abp. Wojciech Polak i uczestniczyli bp, Radosław Orchowicz, ks. kan. Wojciech Rzeszowski, a także bracia i siostry z wielu zgromadzeń działających na terenie archidiecezji. Podczas tego wydarzenia mieliśmy okazję do złożenia życzeń uczestnikom, rozmowy z nimi i poczęstunku.

Bóg zapłać za możliwość uczestnictwa w tym wydarzeniu!