Nowa kadencja i zmiana pokoi

W niedzielę Chrztu Pańskiego (07.01.2024) zakończyła się pierwsza kadencja funkcji w naszym postulacie. Zebraliśmy się wspólnie na rekreacji i wybraliśmy nowego dziekana – Michała Romaniuka. Tomasz Juźków został wybrany przez Michała na funkcję wicedziekana. Dziękujemy bardzo za pełnioną służbę poprzedniemu dziekanowi – Mateuszowi Klai i wicedziekanowi – Michałowi Romaniukowi!

Natomiast w poniedziałek rozpoczęliśmy przeprowadzki do nowych pokoi.

Niech ten czas nowej kadencji przypomina nam, że “[…] Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich!” (Mk 9, 35) i pobudza do uczynnej służby naszym współbraciom i wszystkim bliźnim.