Dzień Skupienia z o. Rafałem Bendkowskim

Na nasz postulat dnia 19.01.2024r. przyjechał o. Rafał Bendkowski, ojciec duchowny we franciszkańskim WSD w Krakowie, by poprowadzić dzień skupienia. Tematem naszych spotkań było “Dotknąć Boga – Mk 5, 24-34; Mt 9, 20-22; Łk 8, 43-48”. Podzielił się z nami również swoimi doświadczeniami z misji w Uzbekistanie.

Bóg zapłać za ten czas spotkania!