Dzień skupienia z o. Pawłem Kijko

W piątek 12. kwietnia odbył się kolejny dzień skupienia, który został poprowadzony przez o. Pawła Kijko. Tematem naszych spotkań była modlitwa – a konkretnie jaka modlitwa nie działa.

Dziękujemy za poprowadzone konferencje i rozmowy!