Uroczystości ku czci Św. Wojciecha

Święty Wojciechu módl się za nami! 🙏
W ten weekend Kościół w archidiecezji Gnieźnieńskiej obchodził uroczystości ku czci świętego Wojciecha. My się również zaangażowaliśmy m. in. poprzez noszenie w procesjach relikwii bł. Jolenty oraz sztandaru naszej parafii.

Mężny pasterzu, wielki męczenniku,
Chlubo tej ziemi, ojcze i patronie,
Przyjmij łaskawie hołdy ci składane
W dniu twego święta.
(fragment hymnu z nieszporów ku czci Św. Wojciecha)