Wigilia zesłania Ducha Świętego

“Apostołowie trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego.”
Tak i my wczorajszego wieczoru trwaliśmy na modlitwie, oczekując Ducha Świętego 🔥. Polecamy się również waszej ufnej modlitwie o ten dar Ojca. Modlimy się również za bierzmowanych z naszej gnieźnieńskiej parafii, którzy dzisiaj przyjmą sakrament bierzmowania. 🙏