Spotkanie z neoprezbiterami

Na nasz postulat zawitali świeżo wyświęceni kapłani z naszych 3 prowincji franciszkańskich. Odprawili nam Mszę Świętą i udzielili specjalnego prymicyjnego błogosławieństwa 😇
Módlmy się za neoprezbiterów 🙏
Pokój i dobro! ✝️