Liturgiczna ceremonia przyjęcia na postulat

3 listopada miało miejsce dość zaskakujące nas wydarzenie. Choć każdy z nas dostał pismo potwierdzające przyjęcie na postulat jeszcze przez przyjazdem, okazało się, że dopiero teraz odbędzie się liturgiczna ceremonia przyjęcia kandydatów do postulatu. Aby lepiej przeżyć ten ważny moment, od rana obowiązywało milczenie. Dla przeprowadzenia dnia skupienia i ceremonii odwiedził nas prowincjał, ojciec Jan Maciejowski. Najpierw wygłosił pouczającą konferencję na temat franciszkańskiego powołania oraz wartości życia wspólnotowego. Potem przewodniczył Mszy Świętej, nawiązując do franciszkańskiego dnia zadusznych, obchodzonego tego dnia przez nasz Zakon. Następnie w obecności wszystkich braci zamieszkujących klasztor odbył się obrzęd przyjęcia nas pod skrzydła wspólnoty zakonnej. Każdy z nas otrzymał krzyż TAU, którym na pamiątkę zbawczej ofiary Chrystusa posługiwał się święty ojciec Franciszek. Po zakończonej ceremonii, w braterskiej atmosferze, odbyło się spotkanie przy stole. Zaraz po spotkaniu powróciliśmy do milczenia, aby w skupieniu podziękować Bogu za łaskę przyjęcia do wspólnoty franciszkańskiej.

br. Paweł