1 listopada – Wszystkich Świętych

1 listopada obchodziliśmy uroczystość wszystkich świętych. Dzień ten poświęcony jest świętym w niebie. Nie powinien być mylony z dniem 2 listopada, gdy obchodzone jest liturgicznie wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych, kiedy szczególnie modlimy się za zmarłych z naszych rodzin.

Jako wspólnota uczestniczyliśmy we Mszy Świętej i procesji z modlitwą za zmarłych. Msza Święta sprawowana była przez Ks. Krzysztofa Woźniaka z parafii pw. św. Michała Archanioła. W koncelebrze udział wzięli również o. Magister naszego postulatu oraz proboszcz Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia o. Zenon Garus. Wieczorem całą wspólnotą wybraliśmy się ponownie na cmentarz, by modlić się za pochowanych tam franciszkanów, naszych współbraci.

br. Kamil