Oto za chwilę przystąpię do ołtarza Bożego

Dnia 25 maja 2019 roku zostaliśmy zaproszeni przez ceremoniarzy z naszej franciszkańskiej parafii na spotkanie ministranckie, aby opowiedzieć krótkie świadectwa związane z posługą ministrancką i lektorską. Do tego zadania zostali wybrali br. Piotr, br. Patryk, br. Rafał i br. Jakub. W tym spotkaniu wziął udział także nowicjusz br. Grzegorz. Każdy z nas opowiadał w jaki sposób znalazł się przy ołtarzu oraz jak służba liturgiczna wpłynęła na decyzję o wstąpieniu do zakonu. Dzięki przygotowaniom do świadectw sami przypomnieliśmy sobie w jaki sposób działał w naszym życiu Pan Bóg, w okresie naszego dzieciństwa, poprzez służbę, styczność z Kościołem, księżmi i zakonnikami.

Nasze świadectwa miały za zadanie pokazać młodym ministrantom, że służba przy ołtarzu jest wielkim darem od Pana Boga i daje nam ona wielką radość w życiu codziennym. Zachęcaliśmy ich również, aby sami zastanowili się nad swoją drogą życia poprzez uczestnictwo w różnego typu rekolekcjach powołaniowych oraz dalsze gorliwe uczestnictwo w życiu liturgicznej służby ołtarza.

br. Piotr