Obchody I pielgrzymki Jana Pawła II do Polski

W dniach 30 V – 4 VI odbyły się obchody 40. rocznicy I pielgrzymki Jana Pawła II do Polski i jego pobytu w Gnieźnie. Wśród uczestników jubileuszowych wydarzeń nie mogło zabraknąć postulantów franciszkańskich.

W czwartek 30 V w archikatedrze wzięliśmy udział w celebrowanej przez Prymasa Polski Wojciecha Polaka mszy świętej, która otwierała tegoroczne obchody. Ksiądz Prymas przypomniał słowa św. Jana Pawła II, który już w 1979 r. wzywał, abyśmy nie ucinali chrześcijańskich korzeni, z których wyrasta nasza kultura. Dzisiaj jego słowa wydają się jeszcze bardziej aktualne.

Po mszy świętej wierni zostali zaproszeni do Prymasowskiego Seminarium na konferencję poświęconą różnym aspektom I pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny. Program konferencji rozłożony był na dwa dni. Poruszane były różne kwestie dotyczące nauczania Papieża i przesłania, które chciał przekazać rodakom. My wzięliśmy udział w dyskusji panelowej, w której uczestniczyli historycy i duchowni, w tym jeden z naszych wykładowców, ksiądz kanonik Andrzej Grzelak. Opowiadali oni o swoich odczuciach, jakie przeżyli podczas wyboru Karola Wojtyły na papieża i jego przyjazdu do Polski. Podkreślili też, jak wielki wpływ Papież wywarł na świadomość Polaków i jakie to miało znaczenie dla dalszych losów Polski.

W sobotę 1 VI odbyła się jutrznia, po której miało nastąpić rozesłanie młodzieży na Lednicę 2000. Jednak zanim młodzi udali się na lednickie pola, pod papieskim balkonem pałacu prymasowskiego odtworzono fragmenty przemówień, które Jan Paweł II skierował do młodych podczas pielgrzymki w Polsce. Papież wyraził radość z ich obecności w Kościele i powiedział, że to właśnie w młodych pokłada nadzieję na przyszłość Kościoła.

Centralnym punktem obchodów 40. rocznicy pielgrzymki papieża do Polski była niedzielna msza św. w naszym franciszkańskim kościele. Dla nas było to szczególnie wyjątkowe wydarzenie, gdyż przy tej okazji ogłoszono naszą świątynię podwójnym sanktuarium, o czym wkrótce również napiszemy artykuł. Ponadto wieczorem w katedrze odbył się IX Koncert Prymasowski. Wprawdzie nie usłyszeliśmy “Barki”, ale zamiast tego uraczyliśmy się muzyką klasyczną różnych kompozytorów, wzbogaconą pięknym śpiewem. Po koncercie głos zabrał Ksiądz Prymas, przypominając o chrześcijańskim obliczu europejskiej kultury.

Kolejnym muzycznym wydarzeniem był poniedziałkowy koncert „Fortepiany Wolności. Szlakiem pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny”, który odbył się w plenerze na placu katedralnym. Artysta zaprezentował improwizację opartą na ulubionych melodiach Jana Pawła II.

Tym akcentem zakończyliśmy tegoroczne obchody. Dzięki nim uświadomiliśmy sobie na nowo, jak bardzo konieczne jest przypominanie i pogłębianie nauki Jana Pawła II sprzed 40 lat we współczesnej Polsce. Mamy nadzieję, że naród będzie coraz pełniej odpowiadał na wezwanie naszego Papieża.

br. Paweł