Sanktuarium

W dniu 02.06.2019 w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego po odczytaniu dekretu przez Ks. kanclerza, Ks. Prymas Wojciech Polak podwyższył nasze Sanktuarium do podwójnego Sanktuarium diecezjalnego pod wezwaniem Matki Bożej Pocieszenia Pani Gniezna i bł. Jolenty. W ceremonii brało udział wielu kapłanów, wychowawcy i alumni PWSD, siostry zakonne, stypendyści Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, bracia postulanci i wierni.

Podczas homilii Ks. Prymas wspomniał o I pielgrzymce Jana Pawła II do Gniezna, która odbyła się dokładnie 40 lat temu. Dodatkowo, 3 czerwca 1997 roku podczas swojej kolejnej pielgrzymki do Polski, Papież Jan Paweł II w archikatedrze gnieźnieńskiej uroczyście koronował Matkę Bożą Pocieszenia w jej wizerunku dwiema koronami papieskimi.

Nasze Sanktuarium słynie z licznych cudów za wstawiennictwem Matki Bożej Pocieszenia. Dziękujemy Jej za tak liczne łaski, które dla nas wyprasza. Matko Pocieszenia Pani Gniezna, módl się za nami!

br. Patryk