Dzień skupienia 8 VI 2019

8 czerwca br. nasza wspólnota przeżywała dzień skupienia. O. Piotr Szczepański, wikariusz Prowincji Matki Bożej Niepokalanej, wygłosił konferencje poświęcone tematyce ochrony nieletnich.

W swych rozważaniach o. Piotr opierał się m. in. na liście Benedykta XVI pt. „Kościół a skandal wykorzystywania seksualnego”. Jego wizyta była też okazją do wdrożenia przyjętych przez diecezje i wspólnoty zakonne wytycznych dotyczących ochrony dzieci i młodzieży.

W ciągu tego dnia mogliśmy podjąć głębszą refleksję nad tym ogromnym grzechem i złem, jakim jest wykorzystywanie seksualne. Wszystkie ofiary wykorzystywania seksualnego, sprawców tego zła i również tych, którzy w jakikolwiek sposób fałszują prawdę dotyczącą tej tragedii polecaliśmy Dobremu Bogu w modlitwach.

br. Krzysztof