O nas

Kim jesteśmy? Jesteśmy postulantami. Nie jesteśmy zakonnikami, ale kandydatami. Rozeznajemy dopiero nasze powołanie pod okiem wychowawców uczestnicząc w życiu wspólnoty zakonnej. Umacniamy przede wszystkim nasz ludzki fundament. Przygotowujemy się do nowicjatu.

Przyjechaliśmy z różnych stron Polski. Postulat gnieźnieński jest wspólnotą formacyjną dwu polskich prowincji Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (czyli franciszkanów) – Gdańskiej i Warszawskiej. Choć wszystkich postulantów dzieli wiek (między najstarszym i najmłodszym 20 lat), nabyte umiejętności i doświadczenia, to mamy wspólne cele. Pragniemy żyć we wspólnocie franciszkańskiej, formować i kształtować nasze osobowości oraz dusze, aby podążać ku świętości. Jesteśmy pełni zapału, entuzjazmu, ideałów i nadziei wobec nadchodzącej przyszłości. Jest to nowy etap w naszym życiu, w którym, ufni Bogu, powierzamy swoje życie w ręce Kościoła i przełożonych, rozpoczynając czas rozpoznania powołania i czas formacji zakonnej.

 IMG_0143